Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Personálne oddelenie
TOPPRAVO, s. r. o.
Agátová 53
841 01 Bratislava

     Týmto Mgr. Marek Hreba, Buková 99, 960 01 Zvolen, ako dotknutá osoba udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, motivačnom liste a žiadosti o prijatie do zamestnania pre spoločnosť TOPPRAVO, s. r. o., Agátová 53, 841 01 Bratislava.

     Tieto údaje môžu byť spracovávané výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia.

     Súhlas je daný na dobu dvoch rokov odo dňa jeho doručenia spoločnosti TOPPRAVO, s. r. o., Agátová, 841 01 Bratislava a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

Vo Zvolene, dňa 15.11.2016

 

Mgr. Marek Hreba

 

stiahnuť: Súhlas so spracúvaním osobných údajov.docx podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov