Literatúra – ponuka predaja právnickej literatúry

Wolters Kluwer – Právnická literatúra primárne určená odbornej právnickej verejnosti. Ponúkaná literatúra môže byť nápomocná aj podnikateľskému a nepodnikateľskému sektoru ale aj vzdelávaniu študentov vysokých škôl. V ponuke sú odborné časopisy, odborné komentáre v knižnej a lístkovnicovej forme, ktorá spočíva v priebežnom aktualizovaní komentára v prípade legislatívnej zmeny. V ponuke obchodu nájdete aj prehľady judikatúr poukazujúce na aplikačnú prax súdov a monografie venujúce sa špecifickým právnym témam ako aj vysokoškolské učebnice – určené nielen pre študentov právnických fakúlt. Cieľom knižných titulov je zastrešiť všetky oblasti práva tak, aby poskytli odborné informácie na čo najvyššej úrovni.  Internetový obchod a kníhkupectvo so sídlom v Bratislave.


Právnická literatúra – Špecializovaná predajňa zameraná na predaj odbornej právnickej literatúry, ale aj kníh z oblastí politológie, medzinárodných vzťahov, diplomacie, daní a účtovníctva. Internetový obchod a kníhkupectvo so sídlom v Bratislave.


Verlag DashöferOdborná literatúra, zákony, judikatúra, vzory, komentáre, videosemináre, online kurzy, vzorové zmluvy a právne podania.


Martinus – Odborná právnická literatúra, zákony, zákony s komentármi, vybrané správne procesy, príklady, vysokoškolské učebnice a E-knihy.


Sprinton – Odborná právnická literatúra usporiadaná podľa kategórií, skriptá a bazár kníh. Nové knihy aj použité publikácie. Internetový obchod aj kníhkupectvá v Trnave a Bratislave.