Žiadosť o prijatie do zamestnania

Mgr. Sofia Nováková, Lamačská cesta č. 50, 845 15 Bratislava, mobil: 0905 xxx xxx, e-mail: novakova@xxxxx.sk

topPravo s. r. o. personálne oddelenie Rovná ulica č. 49 064 57 Nitra

Bratislava 15.04.2019

  Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe inzerátu Vašej spoločnosti uverejneného na webovej stránke www.……………….….sk dňa 15.04.2019 sa uchádzam o pracovnú pozíciu ………………………………, ktorá ma zaujala.

Po ukončení vysokoškolského štúdia som pracovala tri roky a päť mesiacov ako asistentka riaditeľa poisťovne. V súčasnej dobe som nezamestnaná a evidovaná na ÚPSVaR. Ovládam nemecky jazyk slovom a písmom a základy anglického jazyka. Na používateľskej úrovni ovládam prácu s internetom a kancelárske programy balíka Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook.

Mojimi prednosťami sú spoľahlivosť, dochvíľnosť a flexibilita. Som komunikatívna a disponujem organizačnými a prezentačnými schopnosti, ktoré som denne využívala v mojom predchádzajúcom zamestnaní. Som schopná pracovať samostatne ale aj ako súčasť tímu.

Rada prijmem pozvanie na pracovný pohovor. Do pracovného pomeru môžem nastúpiť ihneď.

Ďakujem za posúdenie mojej žiadosti.

S pozdravom

Mgr. Sofia Nováková

Príloha: životopis

stiahnuť zadarmo: Žiadosť o prijatie do zamestnania.docx