Väčšia ochrana pre obete trestných činov

obeť

​Vláda odobrila návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov, ktorý prinesie významnejšiu mieru ochrany obetiam trestných činov. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať. ​Nový zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov komplexne rieši práva obetí trestných činov. Read More …