Rozhodnutia súdov

Najvyšší súd SR

Stanoviská a rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

Ústavný súd SR a ČR

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu SR: VYHĽADAŤ

Vyhľadávanie v zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR: VYHĽADAŤ

Ako hľadať rozhodnutia a podania Ústavného súdu SR


Nálezy a uznesenia Ústavného súdu SR (Zbierka nálezov ÚS SR)
  • Zastúpenie právnym zástupcom v konaní pred Ústavným súdom SR (I. ÚS 347/06 .pdf)

 
Nálezy a uznesenia Ústavného súdu ČR (Zbierka nálezov ÚS ČR)
  • Rodičia môžu odmietnuť povinné očkovanie dieťaťa nie len z náboženských dôvodov (I. ÚS 1253/14 .pdf)
  • Náhrada ujmy na zdraví za úraz na namrznutom chodníku (I. ÚS 2315/15 .pdf)
  • Prejdenie dieťaťa pri cúvaní – posúdenie trestnej zodpovednosti (nedbanlivosť) (III. ÚS 2065/15 .pdf)

Európsky súd pre ľudské práva

  • Monitorovanie používania internetu zamestnancom a jeho následné prepustenie – (Barbulescu v. Romania)