Príprava nového Občianskeho zákonníka

obciansky zakonnik

Po úspešnom dokončení reformy civilného procesného práva plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR zdynamizovať práce aj na rekodifikácii práva hmotného, na príprave nového Občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Tomáš Borec preto v pondelok 9.11. vymenoval nových členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Komisiu Čítaj ďalej…