Vyššie pokuty za dopravné priestupky od 1. januára 2016

vyššie pokuty

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o cestnej premávke (č. 8/2009 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2016, ktorou sa mení a dopĺňa aj zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.).

Hlavným cieľom novely zákona je zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, prijatie legislatívnych opatrení na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a úprava niektorých ustanovení o objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

K sprísneniu postihov vodičov došlo najmä pri dopravných priestupkoch v súvislosti s prekročením najvyššej dovolenej rýchlosti, pri ktorých môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 €. Novela tiež prísnejšie upravuje postihy za ohrozenie chodcov a cyklistov pod hrozbou sankcie až do 300 eur.

Pokuty od 1. januára 2016

Prekročenie rýchlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obce:

 • do 50 € v blokovom konaní,
 • do 100 € v riadnom konaní.

 

Prekročenie rýchlosti od 21 km/h do 50 km/h v obci a o od 31 km/h do 60 km/h mimo obce

 • od 30 € do 400 € v blokovom konaní,
 • od 150 € do 600 € v riadnom konaní.

 

Prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km/h v obci a o viac ako 60 km/h mimo obce

 • od 250 € do 800 € v blokovom konaní (zvýšenie hornej hranice o 150 €),
 • od 500 € do 1000 € v riadnom konaní (zvýšenie hornej hranice o 200 €)

Pri tomto prekročení rýchlosti sa v zákone ponecháva aj uloženie zákazu činnosti v rozsahu od šiestich mesiacov do troch rokov. Z porušení pravidiel závažným spôsobom sa vypúšťa prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce.

 

Za prekročenie rýchlosti na miestach dynamického váženia hmotnosti vozidiel

 • bude maximálna výška pokuty 798 €

 

Ohrozenie chodca na chodníku alebo ohrozenie cyklistu pri predchádzaní (kvalifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom)

 • v blokovom konaní do 150 €
 • v riadnom konaní od 60 € do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov

 

Vedenie motorového vozidla s neplatným vodičským preukazom

 • v blokovom konaní do 150 €
 • v riadnom konaní od 60 € do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov

 

Ak bude priestupok spoľahlivo zistený a vodič ochotný zaplatiť pokutu, musí policajt vyriešiť pokutu na mieste.

Cyklisti – deti

 • prilbu budú povinné nosiť aj deti v cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom, a to aj v obci
 • deti do 10 rokov budú môcť jazdiť na bicykli aj po chodníku pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov
 • zákaz prepravy detí do 12 rokov aj na motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách (súčasný zákon zakazuje prepravu len na motocykloch)

 

Pravidlá pre jazdu na vozidlách typu segway (samovyvažovacie vozidlo)

 • pri tomto type vozidiel sa uplatnia pravidlá ako pri cyklistoch – povinné reflexné prvky pri zníženej viditeľnosti, prilba, držanie riadidiel oboma rukami.
 • viesť samovyvažovacie vozidlo bude môcť len osoba staršia ako 15 rokov. Tento vodič môže použiť na jazdu aj chodník – pravú stranu, avšak iba za predpokladu, že neohrozí alebo neobmedzí chodcov a neprekročí rýchlosť chôdze. Tieto vozidlá môžu jazdiť len jednotlivo za sebou.

 

Postup pri nehode

Spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej dôjde ku škode na majetku alebo k ublíženiu na zdraví samotného vodiča alebo iba voči vodičovi blízkej osobe sa bude môcť prejednávať v priestupkovom konaní iba na návrh poškodenej osoby a nie ex offo ako v súčasnosti. Zároveň to nebude klasifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Odhlásenie vozidla

Novela cestného zákona mení aj podmienky v oblasti evidencie vozidiel. Pri odhlásení vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji sa bude vyžadovať osobná prítomnosť nového držiteľa vozidla alebo jeho osvedčený podpis (nevyžaduje sa pri predaji vozidla blízkej osobe alebo, ak nový vlastník zaslal orgánu PZ plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby). Vzhľadom na množiace sa prípady fiktívneho odhlásenia vozidiel sa budú po 60 dňoch od kedy prebehla zmena držby považovať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom za odcudzené.

Objektívna zodpovednosť

Rozšírením okruhu dopravných priestupkov, za ktorých porušenie budú zodpovední držitelia vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné postihnúť aj porušenie zákazu nákladných vozidiel nad 7,5 tony predchádzať po diaľnici iné vozidlá a nedodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti pred železničným priecestím.

Odťahovanie vozidiel

Novela zužuje okruh vozidiel, ktoré môžu byť odtiahnuté a to len z parkovacieho miesta vyhradeného pre

 • vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom,
 • zdravotne postihnutú osobu,
 • vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom.

Státie na rezidenčných parkovacích miestach môže polícia riešiť len nasadením blokovacieho zariadenia a blokovou pokutou na mieste.

Koniec súkromia v zamestnaní? Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email