Elektronická diaľničná známka 2016

dialnicna znamka

S platnosťou od 1. januára 2016 zavedením elektronických diaľničných známok boli nahradené samolepiace diaľničné známky.

Pre prevádzkovateľa/vodiča vozidla podliehajúceho povinnosti úhrady diaľničnej známky to v praxi znamená, že si zakúpi diaľničnú známku v elektronickej podobe, pričom o úhrade diaľničnej známky dostane len potvrdenie o úhrade – daňový doklad. Hlavnými výhodami elektronickej diaľničnej známky sú, že zákazník po jej zakúpení:

 • už nemusí vo vozidle lepiť diaľničnú známku na viditeľné miesto,
 • nie je povinný predkladať potvrdenie o úhrade diaľničnej známky za účelom kontroly ,
 • nemusí vo vozidle ani inštalovať palubnú jednotku či iné zariadenie, pretože povinnosť mať vo vozidle tzv. palubnú jednotku platí len pre nákladné vozidlá a autobusy nad 3,5 tony podliehajúce povinnosti úhrady mýta.

Nový systém diaľničných známok v elektronickej podobe v porovnaní s doterajším systémom papierových nálepiek zákazníkom poskytne aj nasledujúce výhody:

 • okrem siete obchodných miest je možnosť uhradiť diaľničnú známku alebo overiť jej platnosť cez internetový portál alebo mobilnú aplikáciu,
 • poskytne možnosť požiadať o vykonanie zmien vybraných registračných údajov pre daný typ a časovú platnosť diaľničnej známky aj prostredníctvom internetového portálu alebo mobilnej aplikácie bez nutnosti osobnej návštevy vybraného obchodného miesta – napr. zmena evidenčného čísla vozidla a/alebo krajiny registrácie vozidla (pričom vozidlo sa nemení),
 • poskytne možnosť informovať zákazníka cez elektronické upozornenia (e-maily alebo sms) na kontaktnú emailovú adresu alebo na číslo mobilného telefónu – napr. upozornenie na blížiace sa ukončenie platnosti diaľničnej známky, informácia o vybavení žiadosti/reklamácie alebo o vykonaní zmeny vybraných registračných údajov,
 • odstráni riziko zakúpenia falošných diaľničných známok – prechodom z tlačenej formy na čisto elektronickú formu diaľničnej známky,
 • zamedzí výpadkom dostupnosti diaľničných známok v predajnej sieti – elektronická diaľničná známka bude vždy k dispozícii a nikdy sa nevypredá.

 

Povinnosť zakúpiť si diaľničnú známku na vzťahuje na:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
 • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Typy elektronických diaľničných známok

 • ročná platnosť (platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka),
 • 30-dňová platnosť (platná 30 dní vrátane dňa určeného zákazníkom),
 • 10-dňová platnosť (platná 10 dní vrátane dňa určeného zákazníkom).

 

V zmysle ustanovenia § 2 zákona o diaľničnej známke povinnosť úhrady diaľničnej známky pri užívaní vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na nasledujúce vozidlá:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
 • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Diaľničná známka musí byť zakúpená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy aj pre prípojné vozidlo. Typ a potrebný počet diaľničných známok v závislosti od typu a najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla. Najväčšiu celkovú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy určuje údaj uvedený v Osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze vozidla). Výška úhrady diaľničnej známky závisí od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla a je uvedená v nariadení vlády SR č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení.

Výška úhrady diaľničných známok platných na rok 2016 (cena vrátane DPH)

Typ diaľničnej známky

Časová platnosť diaľničnej známky

1 rok

30 dní

10 dní

Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť

50 EUR

14 EUR

10 EUR

Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

50 EUR

14 EUR

10 EUR

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) upravuje:

 • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
 • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy,
 • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
 • výkon kontroly,
 • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto Zákonom

 

Nariadenie vlády č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení.

 

Koniec súkromia v zamestnaní? Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email