Zvýšenie ochrany spotrebiteľa alebo koniec splátkového predaja

Poslanci NR SR 9. decembra schválili novelu Občianskeho súdneho poriadku. Hlavným účelom schválenej novely je zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred súdmi v SR. Navrhovaná právna úprava má zamedziť zneužívaniu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť Read More …