Nový Únijný colný kódex

europsky colny kodex

V nedeľu 1.mája 2016 vstúpili do platnosti nové colné pravidlá, ktoré zjednodušia život firmám obchodujúcim v rámci Európy, a ktoré budú lepšie chrániť spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom a „fejkami.“

Nový Únijný colný kódex (UCC) sa dá považovať za výsledok veľkej generálky existujúcej colnej legislatívy, ktorej prijatie sa datuje do roku 1992. V rámci Európskej colnej únie ide o obrovský míľnik. Práve ona umožňuje import a export tovaru v hodnote troch biliónov ročne.

Nové pravidlá majú umožniť:

  • jednoduchší a rýchlejší prechod colnicou a následné rýchlejšie a lacnejšie doručenie tovaru k zákazníkom,
  • lepšiu ochranu spotrebiteľov pred nelegálnym tovarom a tovarom, ktoré porušujú Európske nariadenia o ochrane životného prostredia, zdravia či bezpečnosti,
  • zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými colnými správami za pomoci nových IT systémov.

Srdcom nového kódexu sú nové informačné systémy, ktoré sú pre efektívne fungovanie colných správ kľúčové. UCC vytvára priestor pre zavedenie nových IT systémov, ktoré sú potrebné pre rýchle ale zároveň aj dôsledné preclenie tovaru. Tieto nové pravidlá sú výsledkom precíznych všestranných rokovaní.

Colná únia je jedinečný svet. Je základným kameňom EÚ a kľúčovým faktorom pre fungovanie jednotného trhu. Po preclení v jednom členskom štáte sa tovar môže voľne pohybovať po celej únii. Všetci členovia však musia dôsledne dodržiavať pravidlá na vonkajších hraniciach únie.

Všetkých 28 colných správ EÚ musí vystupovať ako keby boli jedným subjektom, pričom ich úlohou je aj umožňovanie obchodu a ochrana zdravia a bezpečnosti všetkých občanov EÚ. Nejde pritom o jednoduché úlohy. Európska únia je jedným z najväčších obchodných blokov na svete. V roku 2015 sa EÚ podieľala na svetovom obchode takmer 15-timi percentami, v celkovom objeme 3,5 bilióna EUR. Správa takého veľkého objemu medzinárodného obchodu vyžaduje rýchle a efektívne spracovanie miliónov colných deklarácií ročne.

Úlohou colných správ je však aj ochrana. Tým, že zabraňujú pašerákom v ilegálnom dovoze a vývoze zbraní a umeleckých predmetov, hrajú dôležitú rolu v boji proti terorizmu. Colníci chránia obyvateľov aj pred tovarom, ktorý predstavuje bezpečnostné a zdravotné riziko. Príkladom je 454 ton omamných látok, 3,2 miliardy cigariet a 35 miliónov kusov „fejkov“, ktoré v roku 2014 colníci v EÚ zadržali. Vhodná kontrola vyžaduje rýchlu a kvalitnú výmenu informácií a koordináciu naprieč členskými štátmi.

Čo je teda UCC?

UCC je nový rámec regulácií pre colnícke pravidlá a postupy v EÚ. Odzrkadľuje posun smerom k moderným colným prostrediam v krajinách EÚ, pričom vďaka nemu sa európsky obchod stáva konkurencieschopnejším.

Konkrétne by mal:

  • zjednodušiť colnú legislatívu a postupy naprieč EÚ,
  • ponúknuť väčšiu právnu istotu a jednotnosť pre firmy,
  • zjednodušiť colné pravidlá a postupy s cieľom zefektívniť a modernizovať platenie colných poplatkov,
  • pripraviť a zaviesť kompletne elektronické colné služby,
  • predstaviť rýchlejšie colné postupy pre ochotné a dôveryhodné firmy.

UCC by mal byť plne zavedený do konca roku 2020. Počas prechodného obdobia sa budú nové pravidlá vzťahovať na existujúce IT systémy a v niektorých prípadoch ešte aj na papierové tlačivá. Práce na nových systémoch, resp. na vylepšovaní tých starých sú už v plnom prúde.
Zdroj: Finančná správa SR

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Od 1. mája drahšie nakupovanie cez internet

 

 
Print Friendly, PDF & Email