Zapojenie verejnosti do pripravovanej úpravy exekučných konaní

legislativa

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na portáli Slov-Lex predbežnú informáciu k pripravovanej úprave

  • exekučných konaní,
  • oddlženia fyzických osôb a
  • k úprave platobných rozkazov.

Predbežná informácia je novým inštitútom v rámci legislatívneho procesu. Vďaka nej sa môže verejnosť, ako aj orgány verejnej správy zapojiť do procesu tvorby paragrafového znenia právneho predpisu ešte pred začatím pripomienkového konania, teda v čase, kedy sa tvorí ideový zámer novej úpravy, alebo dochádza k jeho rozpracovaniu.

 
Základné ciele novely zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorú Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje, sú:
  • efektívne exekučné konanie vedené v maximálnej možnej miere v elektronickej podobe vrátane doručovania,
  • vytvorenie reálnej možnosti oddlženia fyzických osôb,
  • vytvorenie efektívneho nástroja na riešenie vymáhania nesporných nárokov, správne nastavenie motivácií strán, odradenie od uplatňovania nárokov bez právneho základu a odradenie od odporovania dôvodne uplatneným nárokom.
 
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 8. júna 2016.
 
Materiál aj s ďalšími informáciami je dostupný na portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/15 .
 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Od 1. mája drahšie nakupovanie cez internet

 

 
Print Friendly, PDF & Email