Oprávnenia mestskej polície

Oprávnenia mestskej polície vyplývajú zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Medzi tieto oprávnenia patria: Priestupky Mestská (obecná) polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazov a zákazov vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo Read More …