Alarmujúca situácia na Najvyššom súde SR

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa stretla s členmi občianskoprávneho kolégia NS SR, ktorí vzhľadom na alarmujúcu situáciu vysokého počtu nápadov od niektorých právnických firiem navrhujú zastaviť nápad všetkých civilných vecí a prerozdeliť ich rovnomerne ostatným kolégiám Najvyššieho súdu SR. Ako druhé riešenie navrhujú prideliť 20 nových asistentov, ktorí sa prijímajú v týchto dňoch, práve na občianskoprávne kolégium. Len v októbri napadlo 3454 nových vecí pričom 23 sudcov tohto kolégia vybavilo v tomto mesiaci 1042 vecí, v súčasnosti však celkovo zostáva 6500 ešte nevybavených, čo je práca najmenej na 5 rokov. Zo strany Najvyššieho súdu SR boli už oslovení aj poslanci parlamentu, aby v rámci možných legislatívnych zmien tak isto pomohli riešiť túto situáciu. Situácia na občianskoprávnom kolégiu podľa predsedníčky NS SR JUDr. Daniely Švecovej, by odôvodňovala prijatie len niektorých z navrhovaných opatrení. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR ďalej uvažuje aj nad vytvorením tímu zamestnancov, ktorý by „prefiltroval“ veci z hľadiska prípustnosti dovolania a tým by sa podstatne rýchlejšie mohol vybaviť nápad vecí.

Zdroj: Najvyšší súd NS SR

 
Print Friendly, PDF & Email