Odborná stáž pre študentov na Najvyššom súde SR

stáž

Všetky štyri kolégia Najvyššieho súdu SR od 3. novembra otvorili brány pre 25 študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí tam vykonávajú odbornú stáž od 3. novembra 2015.

Na najvyššom súde SR pôsobia štyri kolégia: občianskoprávne, trestnoprávne, obchodnoprávne a správne kolégium. Pri trestnoprávnom kolégiu ide vôbec o prvú stáž, ktorá sa pre študentov realizuje. Význam stáže pre študentov spočíva hlavne v znižovaní deficitu praktických skúseností, nad ktorými pri súčasnom štúdiu práva prevláda hlavne získavanie teoretických vedomostí, čo je jedným z faktorov, ktorý prispieva k neľahkému uplatneniu „čerstvých“ absolventov po skončení štúdia nie len z právnických fakúlt.

Táto forma spolupráce Najvyššieho súdu SR a právnickej fakulty je pozitívnym prínosom pre jej študentov pri získavaní praktických poznatkov a skúseností v rámci súdnej praxe okrem iných príležitostí, akými sú odborné stáže prevažne v advokátskych kanceláriách, na prokuratúrach a súdoch nižšieho stupňa.

Zdoj: topPravo.sk

 
Print Friendly, PDF & Email