Predsedníčka Najvyššieho súdu navrhla advokátom zavedenie princípu Numerus Clausus

Numerus Clausus

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová sa stretla s predsedom Slovenskej advokátskej komory JUDr. Lubomírom Hrežďovičom vo veci riešenia situácie na NS SR spôsobenej hromadnými dovolaniami od niektorých účastníkov konania, ktoré sa pohybujú v tisíckach kusov. JUDr. Daniela Švecová na stretnutí s advokátom navrhla vytvorenie skupiny advokátov, teda de facto zavedenie princípu tzv. NUMERUS CLAUSUS, ktorí budú mať za zákonom vopred stanovených podmienok oprávnenie podávať mimoriadne opravné prostriedky v súdnom konaní. Predseda advokátskej komory JUDr. Lubomír Hrežďovič o princípe Numerus Clausus povedal, že je to vážna otázka, ktorá si vyžaduje úpravu legislatívy a širokú diskusiu, ale je to inšpiratívny návrh. Ďalej podporil oprávnené požiadavky na materiálno technické a personálne posilnenie NS SR. Motiváciou tohto návrhu nie je obmedziť občana v prístupe k spravodlivosti zo strany súdu, ale zabezpečiť v primeranej dobe spravodlivé a právne rozhodnutie veci. Neskoro poskytnutá spravodlivosť sa totiž rovná odmietnutiu spravodlivosti a tento stav nemožno tolerovať.

Zdroj: Tlačové oddelenie NS SR Foto: Tlačové oddelenie NS SR

 
Print Friendly, PDF & Email