Minister spravodlivosti T. Borec predstavil projekty e-justice

Minister spravodlivosti predstavil na kongrese Itapa projekty e-justice a informoval aj o výraznom pokroku informatizácie justície. Predstavil projekty, s ktorými ministerstvo ku koncu tohto roka končí s implementáciou:

  • Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb
  • Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
  • Portál právnych informácií
  • Rozvoj elektronických služieb súdnictva a
  • Register úpadcov
  • Elektronický súdny spis

Financovanie týchto projektov je realizované z Operačného programu informatizácia spoločnosti okrem projektu Elektronický súdny spis, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Projekt Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb získal čestné uznanie od organizátorov konferencie Itapa. Tento projekt predstavuje výrazný impulz pre modernizáciu trestnej politiky a ochranu obetí trestnej činnosti.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 
Print Friendly, PDF & Email