Ukončenie starých exekúcií

staré exekúcie

Parlament 26. júna 2019 schválil zákon o ukončení niektorých exekučných konaní – starých exekúcií. Starou exekúciou sa rozumie  každá exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017. Takáto exekúcia sa zastaví, ak uplynulo 5 rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Ukončenie tzv. starých exekúcií zo zákona zabezpečí rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní, v dôsledku čoho sa zefektívni aj vymáhanie pohľadávok pre veriteľov. Tento zákon pomôže aj občanom, voči ktorým sú dlhodobo vedené staré exekúcie, v dôsledku ktorých sa ocitli v dlhovej pasci. Na súdoch je podaných takmer 1,9 mil. exekúcií, ktoré sú staršie ako 5 rokov. Zmeny by mali byť platné od 1. januára 2020.

Slovenská komora exekútorov však naďalej zastáva názor, že “nový zákon nepomôže tým dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky a môže povzbudiť špekulantov, aby sa svojim povinnostiam vyhli. Toto môžu slušní ľudia považovať za nespravodlivé“.

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

Osobný bankrot

Povinné očkovanie

Print Friendly, PDF & Email