DE IURE – časopis Najvyššieho súdu SR

de iure

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal historicky prvé číslo časopisu DE IURE, v ktorom sa čitatelia dozvedia zaujímavé informácie a aktuality z prostredia NS SR, o práci sudcov, zaujímavých právnych názoroch a o zamestnancoch Najvyššieho súdu SR.

Podľa vyjadrenia predsedníčky NS SR zámerom občasníka je informovať o aktuálnom dianí a iných dôležitých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou najvyššieho súdu. Časopis bude poskytovať rôzne analýzy judikatúry najvyššieho súdu; odborné články a názory a návrhy zákonov de lege ferenda, čo má osobitný význam pri zisťovaní názorov a podnetov získaných z praktických skúsenosti na prípadné novely platnej legislatívy, prípadne na novú právnu úpravu. Priestor bude vyhradený aj pre informácie z oblasti európskej legislatívy a európskej judikatúry.

Časopis DE IURE bude vychádzať štvrťročne v online verzii a s cieľom pravidelne prinášať čitateľom najmä z právnického odvetvia aktuálne informácie o dianí na Najvyššom súde SR.

Online časopis je dostupný vo formáte PDF na webovej adrese DE IURE.

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email