Kde sa zamestnáte za 12 000 eur mesačne?

plat

Výberové konania na obsadenie šiestich postov vysokých poradcov EÚ do moldavských ústredných orgánov štátnej správy

Ste profesionál v oblasti vzdelávania, daní alebo práva vo verejnom sektore?

Európska komisia potrebuje obsadiť prostredníctvom výberových konaní posty vysokých poradcov EÚ do moldavských ústredných orgánov štátnej správy. V júly 2015 prejavilo o 25 neobsadených postov vysokých poradcov záujem 363 žiadateľov, odborníkov z verejného sektora partnerských krajín EÚ. Z 25-tich ponúkaných pracovných pozícií zostalo neobsadených 5 postov, na ktoré bol výber kandidátov neúspešný. Moldavská Vláda požiadalo aj o pomoc pre novo vytvorený post vysokého poradcu Kancelárie generálneho prokurátora. Z týchto dôvodov je vyhlásená opätovná výzva na podávanie žiadostí pre nasledujúce pozície 5 + 1:

  • Vysoký poradca pre spravodlivosť
  • Vysoký poradca pre vnútorné záležitosti
  • Vysoký poradca pre vzdelávanie
  • Vysoký poradca pre dane
  • Vysoký poradca pre boj proti korupcii a
  • Vysoký poradca pre prokuratúru (novovytvorený post)

 

Úlohou vysokých poradcov EÚ bude poskytovať poradenskú činnosť pre moldavské úrady v oblasti predmetných politík s cieľom posilniť ich schopnosť pri navrhovaní a implementácii reforiem inšpirovaných európskymi hodnotami.

Výberové konania budú prebiehať s dôrazom na výber kandidátov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti na pracovných pozíciách na úrovni ministerstiev alebo na regionálnej úrovni výkonnej moci. Požadovaná prax vo verejnom sektore musí byť minimálne päť rokov, ideálne desať. Žiadatelia by mali byť v aktívnej službe alebo najviac dva roky mimo aktívnej služby v predmetnej oblasti. Žiadosti budú preskúmané útvarmi Európskej komisie v Bruseli a Delegáciou EÚ v Kišiňove (Moldavsko). Tí uchádzači, ktorí sa dostanú do užšieho výberu, budú pozvaní na osobný pohovor v Kišiňove alebo prostredníctvom telekonferencie. Úspešní kandidáti musia obsadiť ich pozície v prvej polovici r. 2016.

Platové ohodnotenie sa bude pohybovať v rozmedzí približne 10.000 €12.000 € mesačne.

Vysoký poradcovia sú držiteľmi diplomatických preukazov totožnosti, ktoré ich oprávňujú využívať výsady imunity (Viedenský dohovor z roku 1961 o diplomatických stykoch).

V prípade záujmu je potrebné prihlášky zasielať najneskôr do 29. februára 2016 Národnému kontaktnému bodu pre TAIEX v SR, ktorým je Ing. Adriana Galbavá, PhD. z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odboru podnikateľského centra (e-mail: adriana.galbava@mzv.sk, tel.: +421-2-5978 3894).

Bližšie informácie nájdete v prílohach:

 

Okrem výberových konaní na posty vysokých poradcov sú vyhlásené aj:

Výberové konania na obsadenie postov 25 asistentov pre vysokých poradcov EÚ v Moldavsku

v oblasti vzdelávania, daní, spravodlivosti, vnútorných záležitostí, proti korupčných aktivít a činností kancelárie generálneho prokurátora. Referenčné rámce opisujúce požadované činnosti asistentov vysokých poradcov EÚ sa nachádzajú v prílohach spolu s Kódexom správania sa.

 

V prípade záujmu je potrebné prihlášky zasielať najneskôr do 5. februára 2016 Národnému kontaktnému bodu pre TAIEX v SR, ktorým je Ing. Adriana Galbavá, PhD. z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odboru podnikateľského centra (e-mail: adriana.galbava@mzv.sk, tel.: +421-2-5978 3894). Detailnejšie informácie nájdete na adrese Delegation of the European Union to Moldava, resp. Ministertva zahraničných vecí a EZ SR

 

Dôvody zadržania vodičského preukazu

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Zápisy prvákov až od APRÍLA

 

 
Print Friendly, PDF & Email