Koniec poplatkov za roaming

roaming

Od 15. júna 2017 budú všetci zákazníci mobilných operátorov Európskej únie využívať služby roamingu v rámci EÚ bez poplatkov. To znamená, že pri cestovaní v rámci EÚ, spotrebitelia budú môcť volať, posielať SMS alebo surfovať na svojom mobilnom telefóne za rovnakú cenu, akú platia doma.

Posledným krokom k ukončeniu platenia poplatkov za roaming od 15. júna 2017 bolo uskutočnenie dohody zástupcov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o spôsobe regulovania veľkoobchodného trhu roamingu.

Vyjednávači EÚ sa dohodli na nasledujúcich veľkoobchodných limitoch:

  • od 15. 06. 2017: 3,2 centov za minútu hlasového volania a 1 cent za SMS

Postupné znižovanie v priebehu 5 rokov pre dátové limity následovne:

  • € 7,7 za GB (od 15. júna 2017)
  • € 6 za GB (od 1. januára 2018)
  • € 4.5 za GB (od 1. januára 2019)
  • € 3.5 za GB (od 1. januára 2020)
  • € 3 za GB (od 1. januára 2021) a
  • 2,5 € za GB (k 1. 1. 2022).

Ak spotrebiteľ prekročí svoje zmluvné limity počas roamingu, všetky ďalšie poplatky nebudú môcť prekročiť uvedené cenové obmedzenia.

Ďalším krokom bude už len formálne schválenie dohody Európskym parlamentom a Radou. Nové veľkoobchodné ceny za roaming nadobúdnu účinnosť 15. júna 2017. Do tej doby majú operátori priestor na to aby vykonali všetky potrebné kroky pre zavedenie zmien na dosiahnutie cieľa „Roaminguj ako doma“.

Zdroj: Európska komisia

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Zadržanie vodičského preukazu – dôvody

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email