Praxou k zamestnaniu na Najvyššom súde

absolventska prax

Znížiť enormný nápad na Najvyššom súde SR pomôžu aj nezamestnaní absolventi vysokých, alebo stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja.

Dnes sa na tom dohodli predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Marián Valentovič, s tým, že ústredie práce osloví prioritne nezamestnaných absolventov právnických fakúlt. Pokiaľ budú vyhovovať kritériám Najvyššieho súdu, osloví aj nezamestnaných absolventov iných škôl.
Najvyšší súd SR týmto spôsobom využíva zákonné možnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň pomôže mladým ľuďom získať absolventskú prax na najvyššom súde. Tú vykonáva nezamestnaný absolvent najviac 6 mesiacov, bez možnosti predĺženia, v rozsahu 20 hodín týždenne.
Druhou možnosťou sú uchádzači o zamestnanie vyhovujúci kritériám projektu PRAXOU K ZAMESTNANIU, kde ústredie práce poskytne finančné prostriedky na mentorované zapracovanie a prax na pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok, ktoré pre tento účel vytvorí NS SR po dobu minimálne 9 mesiacov, alebo na dobu neurčitú. Vekový limit pre uchádzača je 29 rokov pričom ústredie bude financovať toto miesto po dobu 9 mesiacov vo výške maximálne 256,88 eur na zamestnanca v tomto roku.
Marián Valentovič spomenul ešte tretiu možnosť a to dobrovoľnícku prácu pre nezamestnaných ovládajúcich administratívne práce. Daniela Švecová verí, že takto prijatí absolventi pomôžu spracovať obrovský nápad vecí, ktorý prišiel na NS SR v ostatných dňoch.

Zdroj: Tlačové oddelenie NS SR

Koniec súkromia v zamestnaní? Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

 
Print Friendly, PDF & Email