Starostlivosť o deti pod kontrolou

starostlivost o deti
Prevádzkovanie tzv. jaslí či postavenie opatrovateľov detí upraví zákon. Ministerstvo pripravilo zmeny v sociálnych službách na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Ich výsledkom majú byť dostupnejšie a kvalitnejšie služby starostlivosti o deti do troch rokov.

 

Opatrovatelia detí a prevádzkovatelia detských jasieľ sú v súčasnosti spravidla živnostníci. Pre svoju činnosť nemajú presne stanovené podmienky kvality a bezpečnosti, nepodliehajú ani kontrole. Aj preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje upraviť právne vzťahy pri poskytovaní služieb starostlivosti o deti do troch rokov, resp. do šiestich, ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav. Na tento účel zavádza nové formy sociálnej služby. „Budeme regulovať činnosť opatrovateľov, ktorí sa starajú o deti v ich rodinnom prostredí, vo svojej domácnosti alebo u zamestnávateľa. Legislatívne ukotvíme aj starostlivosť o deti v takzvaných detských jasliach, čo v súčasnosti žiaden zákon neupravuje,“ približuje navrhované zmeny štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

Ministerstvo chce zmenami najmä zvýšiť kvalitu a rozšíriť ponuku starostlivosti o deti do troch rokov. Vychádza tak v ústrety rodičom, ktorí zvažujú skorší návrat do práce, ale pre nedostatok zariadení nemajú kam dať svoje deti. „Novú sociálnu službu bude potrebné s účinnosťou od 1. januára 2017 registrovať na úrade samosprávneho kraja. Zavedú sa podmienky kvality a bezpečnosti poskytovanej služby, upravia sa kvalifikačné predpoklady zamestnancov, personálne štandardy a rozsah poskytovaných odborných činností. Tieto služby budú zároveň podliehať kontrole samosprávnych krajov a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ dopĺňa štátny tajomník.

Vďaka tejto právnej úprave bude zároveň možné s podporou eurofondov rozšíriť kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov. Do roku 2020 podporí štát výstavbu alebo rekonštrukciu 90 zariadení. Pribudnúť by v nich malo približne 1800 miest pre deti.

Zdroj: MPSVaR SR

 

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Hodnota výpovede policajta je rovnaká ako výpoveď iného svedka

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Dovolenkári, pozor na suveníry zo zahraničia!

 

 
Print Friendly, PDF & Email