Žitňanská sa vracia do rezortu spravodlivosti

zitnanska

​Ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú dnes oficiálne uviedol do úradu premiér R. Fico. Ministerka prichádza na ministerstvo s jasným cieľom – presadiť jej hlavné priority. Patria medzi ne protikorupčné opatrenia, zefektívnenie systému súdnictva, či oblasť ľudských práv. Zároveň je jej záujmom viac komunikovať nielen s rezortnými, ale i mimorezortnými organizáciami vrátane mimovládnych.

​V snahe znížiť priestor pre korupčné správanie chce:

  • Prijať účinný protischránkový zákon vzťahujúci sa na všetky verejné zdroje;
  • Prijať úpravu o zákaze poskytovať a prijímať neetické výhody;
  • Vytvoriť podmienky na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi;
  • Zdokonaliť a rozšíriť systém povinného zverejňovania zmlúv;
  • Dôsledne uplatňovať princípy otvoreného vládnutia.

 

V záujme lepšej a rýchlejšej vymožiteľnosti práva bude:

  • Presadzovať zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade;
  • Navrhovať zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania;
  • Vyvíjať maximálne úsilie na presadenie ústavného zákona o tvorbe Ústavného súdu SR.

Intenzívnejšie sa plánuje venovať aj oblasti ľudských práv. „S prihliadnutím na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu považujem za veľmi dôležité zamerať sa na oblasť ľudských práv a z pozície ministersky spravodlivosti a podpredsedníčky vlády jej chcem venovať oveľa väčšiu pozornosť,“ uviedla ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády L. Žitňanská.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
Foto: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vyššie pokuty za dopravné priestupky od januára 2016

Môže zamestnávateľ sledovať súkromnú komunikáciu?

Zadržanie vodičského preukazu po 1.1.2016 – dôvody

Elektronická diaľničná známka 2016

 

 
Print Friendly, PDF & Email