Špekulatívne zlučovanie firiem je od 8.11. nezákonné

zlúčenie

Od 8.11. je účinná časť novely Obchodného zákonníka, ktorá sa zameriava na špekulatívne fúzie firiem. Služby firiem, ktoré ponúkajú „rýchlu a spoľahlivú likvidáciu všetkých druhov spoločností“, sú podľa MS SR od 8. novembra na Slovensku nelegálne.

​Väčšina zmien z novely Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Avšak časť týkajúca sa nekalých fúzií je účinná dňom publikovania novely v Zbierke zákonov SR – 8.11.2017. Novela pomôže zabrániť špekulatívnemu zlučovaniu firiem, ktorým sa obchádzajú štandardné procesy likvidácie a konkurzov, čo je v konečnom dôsledku  na úkor veriteľov. Nakoniec sú to totiž práve veritelia týchto firiem, ktorí sa nedostanú k svojim peniazom.  

V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Rovnako sa v novele zakazuje, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Rovnako bude účinná aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Ak bol však návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do 7.11.2017.

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, z ktorých možno spomenúť opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára, vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov, ale aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Bližšie informácie k jednotlivým opatreniam z novely Obchodného zákonníka nájdete aj tu.

Zdroj: MS SR

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Osobný bankrot po novom

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email