Na elektronické podpisovanie dočasne nebude možné využiť kvalifikovaný elektronický podpis na občianskom preukaze

elektronicky obciansky

Súvisí to s vývojom situácie po ohlásenom riziku prelomenia verejných kľúčov používaných na čipe elektronického občianskeho preukazu. Pri službách e-Governmentu bude možné naďalej používať elektronický podpis vydaný súkromnými certifikačnými autoritami.

Ministerstvo vnútra SR v dohľadnom čase doterajší 2048 bitový kľúčový pár na občianskom preukaze  nahradí bezpečnejším s dĺžkou 3072 bitov. Možnosť podpisovania prostredníctvom občianskeho preukazu hneď nato začneme nanovo sprístupňovať, o postupoch budeme verejnosť včas informovať.

Ako v tejto súvislosti v pondelok 23. októbra 2017 informovala štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková, dôvodom je v prvom rade informácia od viacerých národných certifikačných autorít, ktoré označili certifikát za nedôveryhodný. MV SR je závislé na rozhodnutí týchto certifikačných autorít.

MV SR  v tejto súvislosti bude spolupracovať s úradom vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Cieľom je informovať o dočasných opatreniach a o ďalšom vývoji situácie všetkých prevádzkovateľov elektronických služieb, ktorí umožňujú používať elektronický podpis na občianskom preukaze, teda aj tých, ktorí nespadajú do pôsobnosti Ústredného portálu verejnej správy.

K  rozhodnutiu MV SR dospelo aj  na základe komunikácie s viacerými európskymi inštitúciami zodpovednými v oblasti cybersecurity.  Problém teoretickej zraniteľnosti čipov sa okrem Slovenskej republiky týka aj Rakúska, ale najmä Estónska, kde donedávna bola databáza verejných kľúčov verejne prístupná a používaním elektronického podpisu sú tam podmienené predovšetkým bankové e-služby. Slovensko databázu verejných kľúčov nikdy nezverejnilo.

Slovenská republika prevádzkuje niekoľko stoviek služieb e-Governmentu, pričom asi 30 percent z nich vyžaduje použitie elektronického podpisu.

V krátkom prechodnom období do nasadenia bezpečnejších RSA certifikátov budú môcť používatelia využiť buď komerčný elektronický podpis alebo osobnú návštevu úradu.

Zdroj: MV SR

 

Škoda na čelnom skle – poisťovne ju musia uznať!

Hodnota výpovede policajta je ROVNAKÁ ako výpoveď iného svedka

Osobný bankrot od 1.3.2017

Rýchly ROZVOD bez pojednávania

 

 
Print Friendly, PDF & Email